0

Het dossier: Dubbele hoeveelheid chroom (VI) in high solid primer

Niet minder, maar méér chroom-6. Defensie heeft een verf voor defensiematerieel vervangen voor een verf met twee keer zoveel van de kankerverwekkende stof. En dat terwijl ze officieel chroom-6 moet uitbannen. Naar de zorgen en klachten van het personeel wordt niet geluisterd. De grote vraag is waarom verf met deze kankerverwekkende stof nog altijd wordt gebruikt door het Nederlandse leger. Zo heeft België al in 2014 besloten te stoppen met het gebruik van verf met chroom-6. Zij gebruiken dus wél een chroomvrij alternatief.


De documenten (wordt nog aangevuld)

4 maart 1998: TNO: Onderzoek naar mechanische en corrosiewerende eigenschappen van chromaatvrije primers voor aluminium en staal. TNO voert een onderzoek uit in opdracht van Defensie naar chloorvrije vervangers. TNO komt tot de conclusie dat chromaatvrije primers, toegepast op aluminium ongeveer gelijk presteren als chroomhoudende primers. Bij toepassing op staal blijven de chroomvrije primers gemiddeld wat achter bij chroomhoudende primers.

4 maart 2000: Bedrijfsvoeringsproblemen bij het gebruik van chromaatvrije primer bij de F-16. Door de vliegbasis Twenthe wordt afgeraden om de chroom VI vrije primer te gebruiken op de F-16. Bij de F-16 zouden aan de vliegtuigbuitenzijde structurele delen aanwezig zijn die bij corrosieschade de vliegveiligheid en operationele inzetbaarheid verminderen.

11 februari 2016Werkgroep chroom VI op de werkplek (11e vergadering). Tijdens dit overleg wordt gesproken over het aanbrengen van chroom (VI) vrije coating op de C-130. Noorwegen en België hebben dat dan al gedaan.

10 maart 2016CLSK ambitie Chroom VI vrije coatingsystemen. Gesteld wordt om niet te wachten op marktpartijen (OEM), maar zelf het voortouw te nemen.

28 november 2016Nota – Chroom VI problematiek. De high solid primer bevat minder oplosmiddelen met als gevolg dat het percentage chroom VI toeneemt. Dit percentage zou volgens het CEAG stijgen van 16 naar 30%. Opgemerkt wordt dat theoretisch met een dunnere laag kan worden volstaan, om daarmee het aangebrachte percentage chroom VI gelijk te houden.

1 maart 2017Plan van aanpak verlaging grenswaarde chroom-6. Met ingang van 1 maart 2017 wordt een nieuwe, verlaagde grenswaarde voor chroom-6 van kracht. Werkgevers, en dus ook het Ministerie van Defensie, dienen een plan van aanpak te hebben om duidelijk te maken op welke termijn en hoe zal worden voldaan aan de nieuwe wettelijke grenswaarde.

27 maart 201816e vergadering chroom VI op de werkplek. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken van chroom VI bij de Luchtmacht (CLSK) besproken naar aanleiding van de staatssecretaris. In dit plan worden de conclusies getrokken dat nagenoeg alle vliegtuigtypen nog zijn voorzien van chroom-6 houdende coatings, dat concrete inspanning voor de werknemer in de praktijk niet zichtbaar is en dat er tot dusver niet veel resultaat wordt geboekt met het vervangen van chroom-6.

31 mei 2018ADR rapport: Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6. In dit rapport wordt duidelijk dat er geen plan is voor vervanging van chroom-6 houdend materieel en dat er stagnatie is in de maatregelen om met chroom-6 te kunnen werken. Knelpunten resulteren niet in vervolgacties en er is onvoldoende prioriteit bij lijnmanagement. Verder functioneert de governance niet adequaat.

 

 

 

0

ADR-rapport: Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6

Geen categorie

In dit rapport wordt duidelijk dat er geen plan is voor vervanging van chroom-6 houdend materieel en dat er stagnatie is in de maatregelen om met chroom-6 te kunnen werken. Knelpunten resulteren niet in vervolgacties en er is onvoldoende prioriteit bij lijnmanagement. Verder functioneert de governance niet adequaat.