0

Werkgroep chroom VI op de werkplek (11e vergadering)

Tijdens dit overleg wordt gesproken over het aanbrengen van chroom (VI) vrije coating op de C-130. Noorwegen en België hebben dat dan al gedaan.

 

Agendapunt 6: C-130 spuiten in chroom (VI) vrije coating

Naar aanleiding van het overzicht Chroom (VI) in LVS systemen wordt gediscussieerd over het laten spuiten van Nederlandse C-130 toestellen in chroom (VI) vrije coating. Samenvattend komt de werkgroep tot het volgende. In twee naburige landen vliegen C-130 toestellen met een chroom (VI) vrije coating aan de buitenzijde (Noorwegen en België). Ook is bekend dat er in de VS op experimentele basis twee toestellen zijn voorzien van chroom (VI) vrije coating. Dit doet de vraag rijzen wanneer voor de Nederlandse toestellen dezelfde stap wordt genomen. Deze vraag leeft ook zeer binnen de schilderscommunity, temeer omdat bekend is dat de Firma Marshall deze service kan leveren.

Er wordt gesproken op welke wijze stappen kunnen worden gezet voor wat betreft het toepassen van een chroom vrije coating, dit ook in relatie tot certificering Dit lijkt toch voornamelijk een kwestie van ambitieniveau van alle stakeholders, maar van de operator in het bijzonder. Hierin dient CLSK duidelijk te zijn naar DMO. Inmiddels ligt een concept nota voor bij PC-LSK waarin ¡ngegaan wordt op dat ambitieniveau (zie actiepunt 8). Daarmee is niet alleen richting DMO, maar ook intern CLSK duidelijk dat CLSK er naar streeft toepassing van chroom (VI) tot een minimum te beperken. Met dit voor ogen kan in de wapensysteem driehoek de chroomvrije coating voor de C-130 op de agenda worden geplaatst. Vanuit de werkgroep zal dit worden gemonitord (actiepunt 74).

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *