0

CLSK ambitie Chroom VI vrije coatingsystemen

Door de luchtmacht wordt aangegeven dat zij voorstander zijn ven het invoeren van chroom (VI) vrije coatings. 

 

Inleiding

De carcinogene eigenschappen van het door de mens geproduceerde zes- waardige Chroom zijn genoegzaam bekend. Ondanks meerdere inspanningen van de Militaire Type Certificaat Houder Organisatie (MTCHO) bevatten de voorgeschreven coatingsystemen voor de type Iuchtvaartuigen in gebruik bij LSK Chroom (VI) en vormen daarmee een gevaar voor de gezondheid van de medewerkers van LSK.

 

Arbeidshygiënische strategie

De te nemen maatregelen ter bescherming van de gezondheid van werknemers kent een wettelijk voorgeschreven volgorde; de arbeidshygiënische strategie. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vormt hierbij het Iaagste niveau van bescherming. Voor Chroom (VI), een stof met bewezen carcinogene werking, geldt echter een strenger regime, een Iagere stap in de hiërarchie mag alleen worden genomen als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is gebleken. De focus dient in eerste instantie dus te liggen op de bronaanpak, het toepassen van Chroom (VI) vrije coatings.

 

Vervanging

In diverse Kamerstukken is onze Minister vorig jaar al ingegaan op voornoemde arbeidshygiënische strategie en het felt dat Defensie zoekt naar alternatieven voor Chroom (VI) houdende coatings. Om nadere invulling te geven aan deze strategie zal de DMO in haar rol als MTCHO het voortouw moeten nemen. Op zijn minst dient de opdracht te worden gegeven aan de Original Equipment Manufacturers (OEM) van de verschillende type Iuchtvaartuigen om onderzoek uit te voeren naar Chroom (VI) vrije coatingsystemen, de mogelijke effecten ervan op de (bIijvende)Iuchtwaardigheid en eventuele flnanciële en operationele consequenties van dergelijke Chroom (VI) vrije coatings. Echter bij uitblijvende initiatieven van de OEM kan Defensie zelf een pro-actieve rol aannemen en onderzoek (Iaten) uitvoeren, al dan niet in samenwerking met de OEM.

 

Driehoeksoverleg

De MTCHO wordt verzocht om de opzet, voortgang en uitkomst van genoemd onderzoek te bespreken in de betreffende Iange termijn driehoek. In deze driehoek zal besluitvorming plaats moeten vinden over de vervolgstappen om te komen tot ¡nvoering van Chroom (VI) vrije coatingsystemen. Waarbij als uitgangspunt geldt dat CLSK vervanging van chroom (VI) houdende coating voorstaat.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *