0

Het dossier: chroom-6 in 155mm granaten (PZH2000)

Tijdens levensverlengend onderzoek aan de 155mm granaat kwam schuurstof vrij. Na onderzoek bleek er de schuurstof chroom VI te bevatten. Door Defensie is geconstateerd dat bij regulier gebruik respirabele (inhaleerbare) chroom VI deeltjes vrijkomen in de bedieningsruimte van de PZH2000.

 

De documenten over chroom VI in 155mm granaten

11 december 2017: Bij het uitvoeren van Levensduur Verlengend Onderzoek (LVO) aan 155mm granaten, is schuurstof vrijgekomen. De medewerkers die de trilproef uitvoerden wilden weten of zich in de schuurstof chroom VI bevond.

22 december 2017: In de schuurstof blijkt chroom VI te zijn aangetroffen. Het betrof in dit geval rookgranaten met lotnummer SIL 81-3. Deze granaten zijn bijvoorbeeld tijdens een recente oefening (Varpalota Challenge) in 2016 gebruikt. Geconstateerd wordt dat ook andere typen chroom VI kunnen bevatten. Alle LOT nummers van voor 1 januari 1992 worden als verdacht aangemerkt.

10 januari 2018: In dit memo worden degenen die in aanraking zijn geweest met het type en LOT nummer SIL81-3, bijvoorbeeld tijdens schietoefeningen of transport, aangeraden een formulier Dfe 050a in te vullen en in te leveren bij de personeelsfunctionaris. Verder worden veiligheidsmaatregelen geadviseerd over de wijze waarop blootstelling kan worden voorkomen.

2 maart 2018: Tijdens regulier gebruik is het mogelijk dat respirabele (inhaleerbare) chroom VI vrijkomt in de bedieningsruimte van de PZH2000. Ook tijdens regulier onderhoud is er risico voor blootstelling. Geadviseerd wordt om onderzoek uit te voeren naar de blootstelling.

 

De foto van de 155mm (rook)granaten

De foto is een uitsnede van een promotiefoto van Defensie van de Varpalota Challenge (oefening) in 2016. De foto wordt gebruikt voor promotie van VustCo en werkenbijdefensie. Saillant genoeg staat uitgerekend de chroom VI houdende rookgranaat op de foto.

Hongarije, 26 januari 2016, Varpalota Challenge, PHZ2000.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *